ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Cloud Server

Ασφαλή, γρήγρορη διαχείριση συστήματος 24/7.

Σύστημα Κρατήσεων

Online Σύστημα κρατήσεων με ειδικές φόρμες μέσα από την ιστοσελίδα.

Ημερολόγιο

Διαχείριση των online και χειροκίνητων κρατήσεων με ενσωματωμένο ημερολόγιο.

Πελατολόγιο & Reports

Online διαχείριση των πελατών, αυτόματη εκτύπωση φόρμας κράτησης οχήματος, έκδοση τιμολογίων, εξαγωγή αναφορών.