ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύστημα Κρατήσεων

Σύστημα κρατήσεων + διαχείριση κρατήσεων με ευκολία χάρη στο ενσωματωμένο ημερολόγιο.

Ξενοδοχειακή Ιστοσελίδα

Σύγχρονη ιστοσελίδα με παρουσίαση όλων των χώρων του ξενοδοχείου.

Channel Manager

Σύνδεση με όλα τα γνωστά κανάλια κρατήσεων, αυτόματος συγχρονισμός

Mobile Pms

Διαχείριση του καταλύματος με εφαρμογή στο κινητό. Άμεση ενημέρωση όλων των καναλιών.