ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απεριόριστες δυνατότητες

Απεριόριστος αριθμός προϊόντων, τόσο στην ποσοτήτα όσο και στο φωτογραφικό υλικό.

Βάση δεδομένων

Δυνατότητα εγγραφής μελών με ιστορικό παραγγελιών και ανάλυση στοιχείων.

Λογισμικό B2B

Στο Eshop ‘εχει εγκατασταθεί αυτοποιημένο πρόγραμμα λειτουργίας B2B για τους πιστοποιημένους συνεργάτες

Προδιαγραφές ΕΣΠΑ

Πρόσβαση ΑΜΕΑ