ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Απεριόριστες δυνατότητες

Απεριόριστος αριθμός προϊόντων, τόσο στην ποσοτήτα όσο και στο φωτογραφικό υλικό.

Βάση δεδομένων

Δυνατότητα εγγραφής μελών με ιστορικό παραγγελιών και ανάλυση στοιχείων.

Εργαλεία μάρκετινγκ

Στο Eshop ‘εχουν προ-εγκατασταθεί σημαντικά εργαλεία αλληλεπίδρασης με τον πελάτη.

Διγλωσσία + Υποστήριξη

Το Eshop τρέχει σε δύο γλώσσες και έχει ενσωματωμένο πρόγραμμα chat