ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύστημα Κρατήσεων

Διαχείριση κρατήσεων με ευκολία χάρη στο ενσωματωμένο ημερολόγιο. Εφαρμογή Mobile Pms

Ξενοδοχειακή Ιστοσελίδα

Σύγχρονη ιστοσελίδα με παρουσίαση όλων των χώρων του ξενοδοχείου με μηχανή κρατήσεων για online κρατήσεις.

Channel Manager

Σύνδεση με τα μεγαλύτερα κανάλια κρατήσεων, αυτόματος συγχρονισμός