ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Cloud Server

Ασφαλή, γρήγρορη διαχείριση συστήματος 24/7.

Βάση δεδομένων

Δυνατότητα εγγραφής μελών με ιστορικό κρατήσεων και ανάλυση στοιχείων.

Δυναμικά Slider & Photo Album

Παρουσίαση εκδηλώσεων με δυναμικά Slider και μοντέρνα Photo Album.

Σύστημα Κρατήσεων

Σύστημα κρατήσεων με ειδικές φόρμες κρατήσεων και δυναμικό περιβάλλον διαχείρισης.