ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σύστημα Κρατήσεων

Σύστημα κρατήσεων με channel management το οποίο συγχρονίζεται πλήρως με όλα τα τουριστικά κανάλια. Αριθμός κλινών 48

Ημερολόγιο Κρατήσεων

Διαχείριση κρατήσεων με ευκολία χάρη στο ενσωματωμένο εξειδικευμένο ημερολόγιο.

Βάση Δεδομένων

Βάση δεδομένων με πελάτες – τουριστικά γραφεία και πλήρες ιστορικό κρατήσεων.

Κανόνες & Ιδιότητες

Πλήρες έλεγχος των κρατήσεων με δυνατότητες κανόνων, περιορισμών, block dates κ.α