ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προηγμένο σύστημα κρατήσεων

Ενσωματωμένο καλεντάρι το οποίο συγχρονίζεται πλήρως με όλα τα τουριστικά κανάλια.

Βάση Δεδομένων

Βάση δεδομένων με πελάτες – τουριστικά γραφεία και πλήρες ιστορικό κρατήσεων.

Αποστολή Ειδοποιήσεων

Αποστολή αυτόματων ειδοποιήσεων στον πελάτη λίγες ημέρες πριν την άφιξη.

Ημερολόγιο Κρατήσεων

Διαχείριση κρατήσεων με ευκολία χάρη στο ενσωματωμένο εξειδικευμένο ημερολόγιο.