ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Προηγμένο σύστημα κρατήσεων

Σύστημα κρατήσεων με ενσωματωμένο καλεντάρι το οποίο συγχρονίζεται πλήρως με όλα τα τουριστικά κανάλια.

Βάση Δεδομένων

Βάση δεδομένων με πελάτες – τουριστικά γραφεία και πλήρες ιστορικό κρατήσεων.

Αποστολή Ειδοποιήσεων

Αυτόματη ενημέρωση για κάθε ενημέρωση με email. Αποστολή αυτόματων ειδοποιήσεων στον πελάτη λίγες ημέρες πριν την άφηξη.

Ημερολόγιο Κρατήσεων

Διαχείριση κρατήσεων με ευκολία χάρη στο ενσωματωμένο εξειδικευμένο ημερολόγιο.